山匕下 !!!

Spounz
¡ ǝʎq

ɯoɔ˙oℸℸıɹıd˙ǝpoɔıunɟ ˙ℸıǝo un ɹǝʇʇǝɾ ʎ-zǝℸℸ∀

¡ snℸd ǝℸ ʇıɐʇuǝʇ ǝɯ ınb sɹǝʌuǝ'ℸ �� sıɯ ʇsǝ ʇxǝʇ ǝℸ ��o ınℸǝɔ ʇsǝ'ɔ sıɐɯ ˙˙˙sʇǝɟɟǝ'p suıǝℸd ʇnoʇ ɐ ʎ ℸI ˙unɟ'ℸ ʇuǝɯıɐɹʌ ʇsǝ'ɔ ˙sıɐℸƃuɐ'ℸ *ʞɹnǝ* sɹǝʌ ɹǝɥɔuǝd ǝɯ sıop ǝɾ ,sɹoℸɐ sǝɹʇʇǝℸ sǝℸ SƎ⊥∩O⊥ ɔǝʌɐ uǝıq ʇuǝɯǝℸqıɹɹǝʇ sɐd ǝuuoıʇɔuoɟ ǝu ɐ�� ,sıɐW ˙ǝʇxǝʇ ǝɹʇoʌ ǝƃuɐɹɹɐ-��ɹ ınb qǝʍ ǝʇıs un'p ǝıɐssǝ'ℸ ʇıɐɟ ıɐ'ɾ

,ɹnoɾuoq


==============

Spounz
¡ ǝʎq
ɯoɔ˙oℸℸıɹıd˙ǝpoɔıunɟ ʇɐ ʇı ʎɹʇ ʇoƃ

(: ˙uʍop ǝpısdn ʇxǝʇ ǝɥʇ ʇnd ʇɐɥʇ ǝuo ǝɥʇ ǝsooɥɔ ʇsnɾ ǝʌ'I ʇsǝʇ sıɥʇ ɹoɟ ʇnq ˙˙˙sʇɔǝɟɟǝ ɟo ⊥Oℸ ɐ sı ǝɹǝɥʇ ˙ℸooɔ ɐpuı⋊ ˙ɥsıℸƃuƎ ǝsn *ʇɥƃıs* ʇsnɯ I os sɹǝʇʇǝℸ ʎɹǝʌǝ ɹoɟ ʞɹoʍ ʇ'uǝsop ʇı ʇnq ˙ʇxǝʇ ɹnoʎ ʞǝǝʍʇ ʇɐɥʇ ǝʇısqǝʍ ǝℸʇʇıℸ ɐ ʎɹʇ I

1 commentaire:

Je pose une question, tu y réponds !
Je t'allumes, tu le dis !
Je t'énerves, tu le dis aussi...
C'est à ça que servent les amis !